thumbnail - Giáo sư Đại học Trung Quốc bị phát hiện dùng bằng giả
Quốc Cường
Hà Nội

Giáo sư Đại học Trung Quốc bị phát hiện dùng bằng giả

Nữ Giáo sư tại một trường Đại học nổi tiếng ở Trung Quốc đang bị nghi ngờ về trình độ học vấn sau khi bị phát hiện dùng bằng Tiến sĩ giả.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác