thumbnail - Giáo sư ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ được bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe
Quân Mạnh
Hà Nội

Giáo sư ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ được bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ký văn bản ban hành đề án chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của đơn vị. Theo đó, giáo sư của ĐH này sẽ được chăm sóc bằng hệ thống bác sĩ riêng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác