thumbnail - Giáo sư Harvard hiến kế phát triển kinh tế Việt Nam
Gia Loc
Hà Nội

Giáo sư Harvard hiến kế phát triển kinh tế Việt Nam

Để nền kinh tế phát triển bền vững, các giáo sư Harvard gợi ý Việt Nam tránh xa nguồn đầu tư không mang lại cạnh tranh, thử nghiệm sử dụng thuế bất động sản... - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác