thumbnail - Giáo viên đề xuất đừng dựa vào kết quả của trò để đánh giá thầy
Trường Sơn
Hà Nội

Giáo viên đề xuất đừng dựa vào kết quả của trò để đánh giá thầy

Cứ mỗi dịp đầu năm học, khi hội nghị cán bộ công chức cấp cơ sở lên kế hoạch tổ chức, giáo viên chúng tôi bắt đầu đăng ký danh hiệu thi đua cùng các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác