thumbnail - Giáo viên ghi hàng trăm nhận xét học sinh, chưa chắc đã chính xác!
Gia Loc
Hà Nội

Giáo viên ghi hàng trăm nhận xét học sinh, chưa chắc đã chính xác!

Năm học 2021-2022 sắp bước vào giai đoạn kết thúc với vô số công việc giáo viên phải hoàn thành, trong đó có nhận xét học sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác