thumbnail - Giật mình với biến đổi lạ của tiểu hành tinh "đe dọa Trái Đất"
Duy Tân
Hà Nội

Giật mình với biến đổi lạ của tiểu hành tinh "đe dọa Trái Đất"

(NLĐO) - Trong khi NASA nỗ lực thử nghiệm làm chệch hướng các tiểu hành tinh gây đe dọa thì một vật khác nằm trong danh sách có khả năng nguy hiểm bất ngờ tự đổi hướng, chưa rõ tốt hay xấu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác