thumbnail - Giày công nghệ 'made in Vietnam' gắn chip NFC
Lan đột biến
Hà Nội

Giày công nghệ 'made in Vietnam' gắn chip NFC

Giày Run Together được gắn chip NFC để ghi nhận các hoạt động thể chất và kết nối với giày NFT trên smartphone. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác