thumbnail - Giây phạm quy của đối thủ giúp Việt Nam giành HC vàng bơi
Cường bếu
Hà Nội

Giây phạm quy của đối thủ giúp Việt Nam giành HC vàng bơi

Tuyển bơi Việt Nam giành HC vàng dù đứng thứ ba nhờ trọng tài phát hiện lỗi phạm quy của vận động viên của Singapore và Malaysia ở giây thứ 0,04.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác