thumbnail - Giới bán khống khóc ròng vì cổ phiếu Tesla
Trường Sơn
Hà Nội

Giới bán khống khóc ròng vì cổ phiếu Tesla

Hãng phân tích tài chính S3 Partners ước tính việc cổ phiếu Tesla tăng 10% phiên hôm qua khiến giới bán khống lỗ hơn 1 tỷ USD. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác