thumbnail - Giới nghị sĩ New Zealand lo lộ thông tin cho Trung Quốc qua TikTok
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giới nghị sĩ New Zealand lo lộ thông tin cho Trung Quốc qua TikTok

Chủ tịch Hạ viện New Zealand Trevor Mallard khuyến cáo các nghị sĩ nên gỡ ứng dụng TikTok hoặc kiểm tra và chặn quyền truy cập vị trí.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác