thumbnail - Giữ chủ quyền trên cao nguyên đá - Kỳ 4: Cuộc chiến không tiếng súng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giữ chủ quyền trên cao nguyên đá - Kỳ 4: Cuộc chiến không tiếng súng

Cuối những năm 80, đầu 90, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc dần bình thường, nhưng ở biên giới Hà Giang, cuộc đấu tranh chống lấn chiếm, bảo vệ đường biên hiện quản mới bắt đầu nóng bỏng, căng thẳng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác