thumbnail - Giữ chủ quyền trên cao nguyên đá - Kỳ 5: Giữ Lùng Vần Chải
Duy Tân
Hà Nội

Giữ chủ quyền trên cao nguyên đá - Kỳ 5: Giữ Lùng Vần Chải

Nửa ngày chạy xe từ TP.Hà Giang, gần lên xã biên giới Thượng Phùng (H.Mèo Vạc), thế nào cũng thấy khoảng đất bên phải, dọc từ mốc 470 đến mốc 474. Đó là khu vực Lùng Vần Chải (xã Xín Cái, Mèo Vạc) - nơi đã thấm máu của hàng trăm bộ đội, nhân dân cùng gìn giữ, bảo vệ suốt những năm 90.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác