thumbnail - Giữ giá giữa bão lạm phát, máy chơi game thành 'sản phẩm tài chính' ở Nhật Bản
Viễn Đông
Hà Nội

Giữ giá giữa bão lạm phát, máy chơi game thành 'sản phẩm tài chính' ở Nhật Bản

Sự suy yếu của đồng Yên đã dẫn đến sự tăng giá chung của các sản phẩm điện tử từ iPhone đến tủ lạnh tại Nhật Bản, nhưng có một ngành hàng là ngoại lệ: máy chơi trò chơi điện tử.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác