thumbnail - Giữ nguồn gene cho mai sau
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giữ nguồn gene cho mai sau

TTO - Trong bối cảnh những giống thực vật, động vật bản địa và thuần chủng đang mai một nghiêm trọng, Chính phủ đã có Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác