thumbnail - Giúp đỡ bạn mà tôi có chút bức bối
Quốc Cường
Hà Nội

Giúp đỡ bạn mà tôi có chút bức bối

Câu chuyện liên quan đến hai người bạn khá thân của tôi, tôi giúp họ mà sau đó lại cảm thấy không thoải mái.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác