thumbnail - Gỡ điểm nghẽn về chính sách bảo hiểm xã hội
Tuấn Anh
Hà Nội

Gỡ điểm nghẽn về chính sách bảo hiểm xã hội

Vấn đề trả lương cho người lao động, làm hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà... được các doanh nghiệp quan tâm tại hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác