thumbnail - Gói hỗ trợ lãi suất 2% cần triển khai nhanh chóng
Lan đột biến
Hà Nội

Gói hỗ trợ lãi suất 2% cần triển khai nhanh chóng

Các doanh nghiệp kỳ vọng, gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay, sẽ giảm bớt được nhiều khó khăn cho các đối tượng được thu hưởng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác