thumbnail - Gói phục hồi kinh tế - xã hội: Đã giải ngân khoảng 48.000 tỷ đồng
Quốc Cường
Hà Nội

Gói phục hồi kinh tế - xã hội: Đã giải ngân khoảng 48.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, giải ngân gói phục hồi kinh tế - xã hội, nhất là quy định đấu thầu, phân cấp cho địa phương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác