thumbnail - Google, Apple, Microsoft phối hợp hỗ trợ 'chuẩn' đăng nhập không cần mật khẩu
Minh DucTRan
Hà Nội

Google, Apple, Microsoft phối hợp hỗ trợ 'chuẩn' đăng nhập không cần mật khẩu

(Techz.vn) Cả ba ông lớn trong làng công nghệ - Apple, Google và Microsoft bắt tay nhau hỗ trợ tiêu chuẩn đăng nhập không cần mật khẩu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác