thumbnail - Google, Microsoft muốn loại bỏ giây thứ 61 trên đồng hồ
Duy Tân
Hà Nội

Google, Microsoft muốn loại bỏ giây thứ 61 trên đồng hồ

Giây nhuận trên đồng hồ nguyên tử vốn được tạo để đồng bộ với chuyển động quay của Trái Đất, nhưng cũng có thể khiến hệ thống máy tính và phần mềm gặp lỗi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác