thumbnail - GS.Nguyễn Viết Tùng lo có "trao đổi" để điểm đẹp từ THPT nhằm thuận lợi vào ĐH
Quốc Cường
Hà Nội

GS.Nguyễn Viết Tùng lo có "trao đổi" để điểm đẹp từ THPT nhằm thuận lợi vào ĐH

GDVN- Theo Giáo sư Nguyễn Viết Tùng: “Việc xét tuyển đại học thông qua học bạ về lâu dài sẽ nảy sinh bất cập, không chừng sẽ tạo ra nguy cơ”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác