thumbnail - GS. TS Hoàng Văn Cường: Chính cách đầu tư của người dân khiến Việt Nam có ưu thế trên thị trường vốn
Minh DucTRan
Hà Nội

GS. TS Hoàng Văn Cường: Chính cách đầu tư của người dân khiến Việt Nam có ưu thế trên thị trường vốn

Mặc dù phát triển nhanh nhờ việc người dân thích tự đầu tư nhưng bây giờ là lúc thị trường vốn chuyển từ lượng sang chất để có thể phát triển ổn định và lâu dài...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác