thumbnail - GS.TS Lê Ngọc Thạch góp ý về phiên dịch các thuật ngữ Hóa học
Duy Tân
Hà Nội

GS.TS Lê Ngọc Thạch góp ý về phiên dịch các thuật ngữ Hóa học

GDVN- GS.TS Lê Ngọc Thạch cho rằng không nên viết tắt khi phiên dịch thuật ngữ khoa học, trong đó bao gồm cả những thuật ngữ ngành Hóa học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác