thumbnail - GS Vũ Minh Giang: Đừng kỳ vọng đổi mới là giải quyết xong tất cả mọi chuyện
Thu Trang
Hà Nội

GS Vũ Minh Giang: Đừng kỳ vọng đổi mới là giải quyết xong tất cả mọi chuyện

GDVN- Khi đổi mới căn bản, toàn diện, với môn Lịch sử thì chúng ta phải tôn trọng như là một khoa học. Và như vậy phải tôn trọng người học bằng những ý sáng tạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác