thumbnail - GS.Ngô Việt Trung: Nếu Bộ GD không sửa quy chế sẽ còn tiếp tục có TS 'cầu lông'
Minh DucTRan
Hà Nội

GS.Ngô Việt Trung: Nếu Bộ GD không sửa quy chế sẽ còn tiếp tục có TS 'cầu lông'

GDVN- "Nếu đánh giá đúng, luận án chỉ ở tầm báo cáo, khảo sát, cán bộ hành chính cũng có thể soạn được, không thể coi là công trình nghiên cứu khoa học".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác