thumbnail - GS.Nguyễn Văn Hòa: Làm nhà khoa học phải phục vụ lợi ích cộng đồng
Quân Mạnh
Hà Nội

GS.Nguyễn Văn Hòa: Làm nhà khoa học phải phục vụ lợi ích cộng đồng

GDVN- Giáo sư Nguyễn Văn Hòa nghiên cứu đối tượng Artemia, giúp tăng đáng kể thu nhập cho người dân nghèo vùng ruộng muối Vĩnh Châu (Sóc Trăng).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác