thumbnail - GS.Nguyễn Văn Tuấn: "Mục đích đào tạo tiến sĩ không phải cho bộ máy công quyền"
Gia Loc
Hà Nội

GS.Nguyễn Văn Tuấn: "Mục đích đào tạo tiến sĩ không phải cho bộ máy công quyền"

GDVN- Học tiến sĩ vì muốn theo đuổi sự nghiệp hành chính, quản trị kinh doanh, hay các chức vụ hành chính...thì e rằng đó là sai lầm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác