thumbnail - Gửi ông nội quá cố
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Gửi ông nội quá cố

Ông đã rời xa thế gian để trở về bên bà, cháu sốc khi nghe tin vì trông ông vẫn khỏe và minh mẫn lắm dù đã gần 90 tuổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác