thumbnail - Gương đồng 600 năm phản chiếu hình Phật A Di Đà
Quốc Cường
Hà Nội

Gương đồng 600 năm phản chiếu hình Phật A Di Đà

Các nhà nghiên cứu tại bảo tàng Cincinnati ở phát hiện một chiếc gương từ thời nhà Hán ở Trung Quốc có hình Phật A Di Đà khi chiếu sáng ở góc thích hợp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác