thumbnail - GV băn khoăn, dữ liệu ngoài SGK làm đề kiểm tra môn Văn dựa vào tiêu chí nào?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

GV băn khoăn, dữ liệu ngoài SGK làm đề kiểm tra môn Văn dựa vào tiêu chí nào?

GDVN- Đa số giáo viên đều đồng tình và ủng hộ với chủ trương đổi mới của Bộ, tuy nhiên rất nhiều lo lắng liên quan đến vấn đề kiểm tra, đánh giá sau này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác