thumbnail - GV băn khoăn về tên gọi của hoá chất trong sách KHTN và Hoá học mỗi nơi một kiểu
Lan đột biến
Hà Nội

GV băn khoăn về tên gọi của hoá chất trong sách KHTN và Hoá học mỗi nơi một kiểu

GDVN- Giáo viên phản ánh, một số tên gọi của hoá chất trong sách Khoa học tự nhiên bậc trung học cơ sở và Hoá học bậc trung học phổ thông chưa thống nhất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác