thumbnail - GV trình độ cao đẳng: Nên quy định rõ trách nhiệm của thầy cô sau khi được tuyển
Quốc Cường
Hà Nội

GV trình độ cao đẳng: Nên quy định rõ trách nhiệm của thầy cô sau khi được tuyển

GDVN- Nên có kinh phí hỗ trợ thầy cô học tập bồi dưỡng nâng chuẩn, vì hiện nay, sinh viên sư phạm bên cạnh miễn học phí còn được hỗ trợ sinh hoạt phí.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác