thumbnail - Hạ giải bảo tàng di tích quốc gia đặc biệt
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Hạ giải bảo tàng di tích quốc gia đặc biệt

Bảo tàng xây dựng bên trong di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải sẽ được hạ giải trong lần thứ hai thực hiện trùng tu. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác