thumbnail - Hà Lê kết hợp Khắc Hưng, Kiên Ứng ra mắt MV "Khói"
Lan đột biến
Hà Nội

Hà Lê kết hợp Khắc Hưng, Kiên Ứng ra mắt MV "Khói"

MV "Khói" đánh dấu một bước tiến mới về âm nhạc, một chương bứt phá về hình mẫu nghệ sĩ của Hà Lê ra đại chúng, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng và đạo diễn Kiên Ứng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác