thumbnail - Hà Nội: Đất nhiều gia đình ở khi thu hồi sẽ đền bù mỗi hộ một suất tái định cư
Gia Loc
Hà Nội

Hà Nội: Đất nhiều gia đình ở khi thu hồi sẽ đền bù mỗi hộ một suất tái định cư

Trường hợp có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác