thumbnail - Hà Nội: Điểm thi Hóa trường cuối bảng cao hơn cả trường chuyên
Quốc Cường
Hà Nội

Hà Nội: Điểm thi Hóa trường cuối bảng cao hơn cả trường chuyên

Kết quả thống kê điểm thi trung bình các môn tốt nghiệp THPT 2022 của Hà Nội cho thấy, điểm thi môn Hóa học của học sinh một số trường có điểm thi đầu vào rất thấp lại lọt tốp trường có điểm thi cao tương đương, thậm chí cao hơn trường chuyên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác