thumbnail - Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng
Viễn Đông
Hà Nội

Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng

Thành phố sẽ dành gói ngân sách 250 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế từ 5 đến 10 triệu đồng theo đặc thù công việc (trực tiếp làm công tác chuyên môn hoặc không). - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác