thumbnail - Hà Nội: Giao thông ùn tắc, buýt nhanh BRT "lụt" trên đường
Lan đột biến
Hà Nội

Hà Nội: Giao thông ùn tắc, buýt nhanh BRT "lụt" trên đường

Do hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, hàng ngày những tuyến buýt nhanh BRT đang phải vật vã di chuyển... - Báo Giao Thông
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác