thumbnail - Hà Nội: Khan hiếm quỹ đất, nhà đầu tư rất khó mở trường tư thục ở "quận lõi"
Tuấn Anh
Hà Nội

Hà Nội: Khan hiếm quỹ đất, nhà đầu tư rất khó mở trường tư thục ở "quận lõi"

GDVN-Hệ thống giáo dục NCL tổng thể tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, song có nơi còn gặp khó, phải giảm số trường NCL, các quận huyện mang nỗi lo khan hiếm quỹ đất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác