thumbnail - Hà Nội lên kế hoạch khôi phục loa phường
Viễn Đông
Hà Nội

Hà Nội lên kế hoạch khôi phục loa phường

Đến năm 2025, toàn bộ xã, phường thị trấn ở Hà Nội sẽ có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác