thumbnail - Hà Nội: Mở đợt cao điểm 30 ngày đêm cấp CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện
Lan đột biến
Hà Nội

Hà Nội: Mở đợt cao điểm 30 ngày đêm cấp CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện

Bắt đầu từ ngày 25/7 và kéo dài đến ngày 25/8, Công an thành phố Hà Nội mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác