thumbnail - Hà Nội: Ngôi trường đặc biệt có 4 hồ và cả xe buýt di chuyển trong khuôn viên
Diệu Thúy
Hà Nội

Hà Nội: Ngôi trường đặc biệt có 4 hồ và cả xe buýt di chuyển trong khuôn viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam rộng đến mức có xe buýt di chuyển trong khuôn viên và có 4 cái hồ liền nhau. Nếu đi bộ, bạn phải mất cả buổi mới khám phá hết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác