thumbnail - Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Cường bếu
Hà Nội

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác