thumbnail - Hà Nội và TP.HCM có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND
Viễn Đông
Hà Nội

Hà Nội và TP.HCM có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND

Nghị định mới quy định Hà Nội và TP.HCM có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND; TP trực thuộc Trung ương còn lại có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác