thumbnail - Hà Nội vận động mở lối thoát nạn thứ 2 trong nhà dân đề phòng cháy nổ
Diệu Thúy
Hà Nội

Hà Nội vận động mở lối thoát nạn thứ 2 trong nhà dân đề phòng cháy nổ

Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác