thumbnail - Hà Nội xem xét sửa đổi, bố sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
Gia Loc
Hà Nội

Hà Nội xem xét sửa đổi, bố sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác