thumbnail - Hà Tĩnh: Thủ đoạn của nhóm trộm chó tháo biển số, trùm mũ lộng hành liên huyện
Quốc Cường
Hà Nội

Hà Tĩnh: Thủ đoạn của nhóm trộm chó tháo biển số, trùm mũ lộng hành liên huyện

Cảnh sát tóm gọn ổ nhóm trộm chó liên huyện chuyên tháo biển số xe, đeo khẩu trang, trùm mũ kín mặt lộng hành các vùng nông thôn ở Hà Tĩnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác