thumbnail - Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung hơn 40 tỉ USD cho Ukraine
Thu Trang
Hà Nội

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung hơn 40 tỉ USD cho Ukraine

Hạ viện Mỹ phê chuẩn gói viện trợ bổ sung hơn 40 tỉ USD cho Ukraine, khi Quốc hội Mỹ muốn duy trì viện trợ quân sự liên tục và hỗ trợ chính quyền Kyiv, trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác