thumbnail - Hai bài toán bốn màu của Anh và Trung Quốc
Thu Trang
Hà Nội

Hai bài toán bốn màu của Anh và Trung Quốc

Hai bài toán của Anh và Trung Quốc cùng chung chất liệu nhưng khác ở câu hỏi khiến bài của Anh mất cả trăm năm để giải, bài còn lại chỉ cần kiến thức lớp 5 trong 5 phút. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác