thumbnail - Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp 100 tỷ đồng như cam kết
Cường bếu
Hà Nội

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp 100 tỷ đồng như cam kết

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm hứa sẽ nộp 100 tỷ đồng trước 30/4, nhưng đến hết ngày 4/5 vẫn chưa nộp vì không thu xếp được tiền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác